PILETIPUNKT.EE KASUTAMISE TINGIMUSED

Käesolevad Kasutustingimused tulevad kohaldamisele Piletipunkti ja Kasutaja vahel.

NB. Kui üritus jääb ära, siis vastutuse võtab korraldaja, kuid viie tööpäeva jooksul pärast ürituse ära-jäämise teadet saab oma pileti avalduse alusel tagasi müüa Piletipunkt OÜ'le. Peale 5 tööpäeva möödumist tuleb pöörduda piletil märgitud ürituse korraldaja poole.

 
1. Definitsioonid
1.1. Kasutaja – Veebisaidi registreerimata või registreeritud kasutaja, st Pileti ostja.
1.2. Veebisait – Internetikeskkond www.Piletipunkt.ee.
1.3. Pool – Kasutaja ja Piletipunkt OÜ eraldi.
1.4. Pooled – Kasutaja ja Piletipunkt OÜ koos ja ühiselt.
1.5. Pilet – Vigastamata elektrooniline pilet või dokument originaalblanketil,
mis tagab selle esitajale õiguse sissepääsuks üritusele ja ürituse mittetoimumisel nõuda korraldajalt Pileti tagasiostu.
1.6. Üritus – Korraldaja poolt üldsusele korraldatav meelelahutus¬, äri, reklaamisündmus või
avaliku elu (kontsert, disko, esinemine, etendus, spordivõistlus, näitus, konverents, mess, konkurss, oksjon vms) sündmus,
mille külastamiseks tuleb lunastada pääse ehk Pilet.
1.7. Kasutustingimused – Piletipunkt OÜ poolt kehtestatud üldtingimused käesoleva veebisaidi kasutamiseks.
1.8. Müügileping – Piletipunkt OÜ vahendusel kasutaja ja korraldaja vahel sõlmitud leping,
mis annab õiguse Pileti esitajale ürituse külastamiseks.
1.9. Piletipunkt – Piletipunkt OÜ, registrikood 14190174, mis vahendab korraldajate ja kasutajate vahel müügilepingute sõlmimist.
2.0. Korraldaja – Ürituse korraldaja, sh juriidiline isik, asutus või organisatsioon,
mis vastutab kõigi üritusega seotud asjaolude eest, kaasa arvatud ürituse toimumise eest.

 
2. Andmed Piletipunkt OÜ kohta
2.1. Piletipunkt OÜ asukoht on Ringi tn 3, Pärnu.
2.2. Vahendamisega seonduvad küsimused, kaebused, ettepanekud ja taotlused tuleb esitada Piletipunkt OÜle
e­posti aadressil info@piletipunkt.ee.
 
3. Kasutaja kinnitused, kohustused ja õigused
3.1. Veebisaidil mistahes tegevuse tegemisega kinnitab kasutaja, et:
3.1.1. Isik on vähemasti 18-aastane teovõimeline füüsiline isik (alla 18-aastane isik kinnitab, et
tal on veebisaidi kasutamiseks, sh Pileti ostmiseks, seadusliku esindaja vastav luba ja viimaselt
tal on veebisaidi kasutamiseks, sh Pileti ostmiseks, seadusliku esindaja vastav luba ja viimaselt
3.1.2. Isik täidab nõuetekohaselt kõiki kasutamistingimusi;
3.1.3. Isik on juriidilise isiku esindaja, kellel on kõik õigused selle juriidilise isiku nimel
veebisaiti kasutada ning sellele juriidilisele isikule kohustusi võtta;
3.1.4. Isik on teadlik, et veebisaidi kasutamiseks vajaliku kasutajatunnuse ja salasõna sattumisel
kolmandate isikute kätte vastutab kasutaja nende isikute poolt kasutajale võetud kohustuste täitmise eest;
3.1.5. Isik on juriidilise isiku esindaja, kellel on kõik õigused selle juriidilise isiku nimel
veebisaiti kasutada ning sellele juriidilisele isikule kohustusi võtta;
3.1.6. Isik on teadlik, et piletit tuleb hoida turvalises kohas. Kuumus ja otsene päikesevalgus võivad Piletit kahjustada.
3.1.7. Tarbijast kasutaja on teadlik, et tal puudub müügilepingust taganemise õigus vastavalt võlaõigusseaduse § 53 lg 4 p 72 2 kohaselt.
3.2. Kasutaja kohustub esitama veebisaidi kasutajaks registreerumisel tõesed isikuandmeid, sh
registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat e-posti aadressit.
3.3. Kasutaja kohustub kõrvale hoidma mistahes viisil ja vahenditega veebisaidi toimimisse ja
tehnilistesse lahendustesse sekkumisest. Igasugune tegevus, millega võib kaasneda veebisaidi
ülekoormamine või selle toimimise häired, on keelatud. Veebisaidi kasutamise monitooring (loendamine, jälgimine) ja
saadud andmete kopeerimine, kasutamine, reprodutseerimine,muutmine ja avaldamine mistahes eesmärkidel on keelatud.
3.4. Kasutajal on õigus pärast korraldajaga müügilepingu sõlmimist nõuda Pileti väljastamist,
kinni pidades käesolevatest kasutustingimustest.

 
4. Piletipunkt OÜ õigused, kohustused ja vastutus
4.1. Piletipunkt OÜ-l on igal ajal õigus piirata kasutaja poolt ostetavate Piletite kogust ja
katkestada lubatust suurema koguse Piletite ostutehingud.
Piletipunkt OÜ-l on õigus müüdavate Piletite kogust piirata mh veebisaidi ostukorvi seadistustega.
4.2. Piletipunkt OÜ-l on õigus katkestada müügilepingu sõlmimine ja/või eemaldada kasutaja
veebisaidilt, kui Piletipunkt OÜ kahtlustab, et kasutaja tegutseb seadusevastaselt või ebaausalt.
4.3. Piletipunkt OÜ ei vastuta kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis
põhjustavad situatsiooni, kus rahaülekanne või kaardimakse võib ebaõnnestuda.
4.4. Piletipunkt OÜ ei vastuta Pileti kolmandate isikute kätte sattumisega kaasnevate mistahes
kahjude eest (näiteks juhul, kui Pilet satub kolmandate isikute kätte ebakorrektse e-posti aadressi
sisestamise tõttu, sisestatud e-posti aadressile määratud automaatsete suunamiste vms tõttu).
Piletipunkt OÜ ei vastuta kaotatud, hävinud, rikutud ega varastatud Piletite eest.
4.5. Piletipunkt OÜ poolt märgitud Piletite kättetoimetamise tähtajad on ligikaudsed ja
Piletipunkt OÜ ei vastuta Pileti kättesaamise hilinemise eest, mille on põhjustanud kasutaja poolt
sisestatud ebakorrektsed andmed, juhised, kolmandate isikute tegevus ning muud Piletipunkt
OÜ-st sõltumatud põhjused. Piletipunkt OÜ-l on õigus Pileti kättetoimetamine kasutaja poolt valitud kättetoimetusviisi osas katkestada, kui:
Kättetoimetamise eest ei ole tasutud vastavalt hinnakirjale;
Kasutaja on esitanud väärad või ebatäpsed andmeid (nt: välisriigi suunakood või vale aadress);
Kasutaja ei ole kättesaadav esitatud aadressilt.
4.6. Piletipunkt OÜ ei vastuta Pileti ostjate ega kolmandate isikute ees ürituse teabe, toimumise,
reklaami, korralduse ega muude üritusega seotud asjaolude ja sisu eest;
Ürituse mittetoimumisest või hilinemisest tingitud võimalike kahjude ja kulude eest; Müügilepingu täitmise eest vastutab üksnes korraldaja. Seega kõik eelpool toodud põhjusteltekkinud pretensioonid lahendab korraldaja.
4.7. Piletipunkt OÜ ei vastuta Piletimüügisüsteemi alamkasutajate (www.PiletipunktOÜ.ee foorumi kasutajate ning korraldajate)
poolt Veebisaidile lisatud sisu, kommentaaride ja teiste andmete eest.
Veebisaidit võib sisaldada viiteid ja linke Internetis leiduvale informatsioonile üle kogu maailma.
Kuivõrd Piletipunkt OÜ ei oma kontrolli nende lehekülgede ning seal oleva informatsiooni üle, ei vastuta Piletipunkt OÜ nende lehekülgede sisu eest.
4.8. Piletipunkt OÜ ei ole kohustatud Pileteid hüvitama või tagasi ostma, juhul kui üritus
lükatakse edasi, ei toimu, muudetakse ürituse toimumise kohta või asendatakse muu üritusega.
Kui ei ole teatatud teisiti tegeleb Piletite tagasiostu ja/või hüvitamisega korraldaja.
4.9. Soodushinnaga Pileti ostmisel ei kontrolli Piletipunkt OÜ ostjalt hinnasoodustuse saamiseks
vajalike tingimuste olemasolu. Soodushinnaga Pileti ostmine ei taga üritusele sissepääsu, Pileti
esitaja õiguse laienemist soodustingimustega üritusele sissepääsmist kontrollitakse ürituse toimumise kohas.
4.10. Juhul, kui Piletipunkt OÜ-l peaks tekkima õigusaktidest tulenevalt müügilepingu
vahendamisese eest vastutus, siis on see vastutus igal juhul ainult piiratud kasutaja poolt tasutud Pileti hinnaga.
4.11. Piletipunkt OÜ ega korraldaja ei kontrolli Pileti esitaja ja Pileti ostnud isiku kattuvust ega
vastuta sellest tingitud mistahes kahjude eest.

 
5. Müügilepingute vahendamine
5.1. Piletipunkt OÜ vahendab korraldaja ja kasutaja vahel müügilepingu sõlmimist korraldaja
jaoks ja tema fookuses. Piletipunkt OÜ ja korraldaja vahel kehtivad piletimüügi vahenduslepingu
üldtingimused, mis on esitatud veebisaidi leheküljel http://www.Piletipunkt.ee/tingimused.php
5.2. Piletipunkt OÜ haldab veebisaiti, mille kaudu on võimalik sõlmida korraldajate ja kasutajate vahelisi müügilepinguid.
5.3. Piletipunkt OÜ vahendab korraldaja ja kasutaja vahel müügilepingu sõlmimist korraldaja
jaoks ja tema fookuses. Piletipunkt OÜ ja korraldaja vahel kehtivad piletimüügi vahenduslepingu
üldtingimused, mis on esitatud veebisaidi leheküljel http://www.Piletipunkt.ee/tingimused.php
5.4. Kui müügileping korraldaja ja kasutaja vahel on sõlmitud, edastab Piletipunkt OÜ kasutajale
ostetud Pileti vastavalt kasutaja poolt valitud kättetoimetamise viisile: elektroonilise Pileti e-posti
teel, originaalblanketil oleva Pileti kullerteenusega või postkontori vahendusel.
5.5. Müügileping korraldaja ja kasutaja vahel loetakse sõlmituks Pileti hinna laekumisega
Piletipunkt OÜ arvelduskontole. Krediitkaardiga maksmise korral toimub laekumine tavaliselt
pärast 3 (kolme) tööpäeva möödumist makse tegemisest.
5.6. Postkontori vahendusel ja kullerteenust kasutades saab Pileti kättetoimetamine toimuda ainult, kui:
Pilet on veebisaidilt ostetud pangalingi kaudu vähemalt 3 (kolm) tööpäeva enne ürituse
toimumise alguskuupäeva ja krediitkaardiga tasumise korral vähemalt 6 (kuus) tööpäeva enne ürituse toimumise alguskuupäeva.
Kullerteenust osutatakse reeglina tööpäeviti ajavahemikus 09:00 – 18:00. Juhul, kui kulleril ei
õnnestu Piletit kasutaja poolt märgitud aadressil üle anda, loetakse kullerteenus osutatuks
(saatekulu tagastamisele ei kuulu) ning kasutaja saab Pileti kätte oma elu¬ või asukohajärgsest postkontorist.
5.7. Müügilepingu täitmise eest vastutab korraldaja. Piletiga seotud kohustused ja õigused
kehtestab Pileti ostjale ürituse korraldaja, mis vastutab Pileti ostja ees nende kohustuste ja õiguste sisu, muutmise ja
täitmise eest. Muu hulgas ei ole Piletipunkt OÜ-l õigust Pileteid tagasi osta ega neid ümber vahetada.

 
6. Isikuandmete kaitse
6.1. Piletipunkt OÜ kogub kasutaja isikuandmeid kasutaja veebisaidile registreerumisel ning
muul viisil kasutaja poolt veebisaidi kasutamisel.
6.2. Kasutaja isikuandmete töötlejaks on Piletipunkt OÜ. Kasutaja isikuandmeid käsitletakse kooskõlas
Eesti Vabariigis kehtiva isikuandmete kaitse regulatsiooniga.
6.3. Töödeldavad isikuandmed on andmed, mida kasutaja veebisaidil esitab, Pileteid ostes või
veebisaidi kasutajaks registeerimiseks. Milleks on näiteks:
Kasutaja nimi, vanus (Sünnikuupäev/Isikukood), e-posti aadress, telefoni number ja makse teostamiseks vajalikud andmed.
6.4. Piletipunkt OÜ kasutab isikuandmeid kasutajale teenuste osutamiseks.
Nimetatud teenuste all tuleb ennekõike silmas pidada veebisaidil kasutajatele Piletite vahendamist ning uudiskirja saatmist.
6.5. Piletipunkt OÜ ei edasta kasutaja kohta saadud isikuandmeid kolmandatele isikutele.
Välja arvatud punktis 6.4 toodud eesmärkidel Piletipunkt OÜ-ga samasse kontserni kuuluvatele äriühingutele või
ettevõtte ülemineku korral kolmandale isikule, mille Piletipunkt OÜ omandab.
6.6. Kasutajal on õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal katkestada, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja
kogutud isikuandmete sulgemist või kustutamist, samuti ka kasutajakonto sulgemist. Kasutajal on õigus uudiskirja
tellimus alati lõpetada kooskõlas veebisaidil ja Piletipunkt OÜ uudiskirjades olemasolevate juhistega.
Eelnimetatud isikuandmete töötlemise nõusolekust ei saa loobuda tagasiulatuvalt.

 
7. Teenustasud
Pileti hinnale lisandub müügipunkti teenustasu. Müügipunkti teenustasu Piletipunkt OÜ piletipoes on 0,50-0,90 eurot Piletilt.
Juhul kui korraldaja ja kolmanda isiku vahel on kokku lepitud vältimatutes lisatasudes (näiteks restorani poolt võetav tasu,
toimumiskoha teenustasu jne), siis lisanduvad ka need Pileti hinnale.

 
8. Intellektuaalne omand
8.1. Kasutaja või muu isiku poolt veebisaidi või selle koosseisu kuuluvate teoste ilma Piletipunkt OÜ eelneva nõusolekuta kasutamine
või neile viitamine on õigusvastane ja toob endaga kaasa seaduses ettenähtud vastutuse.
8.2. Piletipunkt OÜ-le kuuluvad kõik autoriõigused veebisaidile ning selle koosseisus olevatele teostele, sealhulgas:
Tekstidele, tarkvarale, andmebaasidele ja graafilisele kujundusele.
8.3. Kasutajal ja teistel isikutel ei ole ilma Piletipunkt OÜ eelneva kirjaliku nõusolekuta õigust veebisaiti ning
selle koostisosi mistahes viisil kopeerida ehk reprodutseerida, edastada, levitada, tõlkida, lülitada teistesse andmebaasidesse,
teha väljavõtteid jms viisil kasutada.


 
9. Lõppsätted
9.1. Kasutustingimused jõustuvad Piletipunkt OÜ ja kasutaja vahel kohe, kui kasutaja asub
veebisaiti kasutama või kui kasutaja annab käesolevate kasutustingimustega nõustumise kohta
vastava elektroonilise kinnituse.
9.2. Juhul, kui mõni kasutustingimuste säte ei kehti vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta see
ülejäänud kasutustingimustes toodud sätete kehtivust. Kui mõni kasutustingimuste säte on
tüüptingimusena tühine, on tegu kehtiva sättega, kui tarbija ei ole kasutajaks.
9.3. Piletipunkt OÜ-l on õigus muuta kasutustingimusi avaldades vastavasisulise info veebisaidil.
Muudatused jõustuvad kui need avaldatakse veebisaidil.
9.4. Veebisaidi kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Piletipunkt OÜ ja kasutaja vahel
rakendatakse Eesti Vabariigi õigusakte. Käesolevast lepingust tulenevad vaidlused poolte vahel
lahendatakse läbirääkimiste teel. Mittejõudmisel kokkuleppele kuuluvad vaidlused
lahendamisele Harju maakohtus Eesti Vabariigi seadusandlusega kehtestatud korras.
Kui läbirääkimiste teel ei õnnestu poolte vahelist vaidlust lahendada, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi
seadusandlusega ettenähtud korras, juriidilisest isikust kasutaja puhul Harju Maakohtus.
Tarbijast kasutaja võib vaidluse korral pöörduda ka tarbijavaidluste komisjoni, mille veebiaadress on www.komisjon.ee
või paluda kaebus lahendada ODR platvormil (internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm), mille veebiaadress on

Kehtivad alates 23.01.2017